Hermed indkaldelsen til generalforsamlingen 
Bogense d. 10. maj 2014

1. Valg af referent og ordstyrer
2. Formandsberetning (Karina)
3. Økonomi (Peter)
4. Fremtidsudsigter
5. Thea og Pauls ophold, økonomien (Benedicte)

6. Valg til bestyrelsen, på valg er Benedicte, Lotte og Dorthe er på valg, og genopstiller ikke
7. Evt.

Sponsor Justcoffee

Sponsor Isangs

Scroll to top